Ökad export i turismindustrin – avslutat

Uppdragsnamn
Ökad export i turismindustrin

Uppdragsgivare
Region Sörmland och Tillväxtverket

Projektledare
Åsa Malmqvist

Kontaktuppgifter
0155-22 27 71
asa@stua.se

Att öka turismindustrins försäljning mot internationella kunder och marknader, är svårt att göra utan att ha god kännedom om förändrade resebeteenden efter pandemin och vilka behov företag har för att öka sin internationella konkurrenskraft och nå ut bättre mot internationella marknader.

Projektet ska därför ta fram en analys som matchar främjarnas erbjudanden och rådgivning utifrån turismindustrins behov för att öka sin export, genom fler internationella besökare. Analysen görs både genom att kartlägga marknadens behov och företagens förutsättningar och förmåga att möta dessa. Via intervjuer med företag ska projektet även ta reda på vilka behov på insatser och stöd företag har för att nå en ökning av försäljning mot internationella kunder och marknader.

I projektet ska förutsättningar för ett riktat exportnätverk för högre exportmognad inom turismindustrin undersökas, och en uppstart av detta ska göras innan projektet är slut.

Resultat

Det finns ett kunskapsglapp mellan vad företagen idag har och vad de post-pandemiska kunderna efterfrågar. Behovet från resenären att boka genom resebyråer/reseåterförsäljare har ökat genom pandemin, företagen i sin tur arbetar mindre med återförsäljare idag jämfört med tidigare. Därför anser denna undersökning att bland annat ett tydligare och mer strategiskt arbete mot researrangörer kan stärka Sörmland och företagens konkurrenskraft långsiktigt för fler flerdagarsupplevelser.

Läs en populärversion av rapporten för att ta del av resultatet och rekommendationerna.
Läs den fullständiga rapporten här.

Kontakt:

Vill du veta mer om projektet?

Kontakta
Åsa Malmqvist
Projektledare i projektet

0155-22 27 71
asa@stua.se

Dela detta:

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin