Kontakt: stua@stua.se | 0155-222770

Rådgivning mot internationell marknad och analys av data  

Uppdragsnamn
Delade data för smartare platsutveckling  

Uppdragsgivare
Region Sörmland och Europeiska regionala utvecklingsfonden

Period
Start:2023-09-01 
Avslut: 2026-05-31

Projektledare
Åsa Malmqvist

Kontaktuppgifter
0155 – 22 27 71
asa@stua.se

Läs också
Analys export i turismindustrin
Exportsamverkan i Sörmland

Projektet stöttar företag med kunskap om internationella målgrupper, digital attraktivitet och paketering gentemot kunder och återförsäljare.Rådgivning kommer fokusera på att ta fram produkter, testa, utveckla och lansera dom mot internationell marknad. Projektet sker i samarbete mellan företag och offentliga aktörer inom turismindustrin, som är villiga att samarbeta, dela data och utbyta kunskap, för att möta trender som förändrade målgrupper, högre grad av digital kompetens och inkluderande turism med ökad delningsekonomi 

  • Rådgivning och stöd att välja lämplig produkt, utveckling, prissättning och att lansera den mot marknad/återförsäljare på vald marknad.  
  • Kunskap om öppna och internationella data, som involverar kunden. 
  • Möjlighet att testa och lansera minst en produkt mot internationell marknad.  
  • Workshops/nätverk för ökad kunskap om marknader, målgrupper, försäljning och analys/mätning med data.  
  • Stöd att hitta andra viktiga partners i andra branscher för din internationella satsning  
  • Stöd att hitta finansiering och annat stöd i ditt internationella arbete  
  • Tillsammans med Stua och andra offentliga parter jobba fram vilken data vi kan dela och behöver för att stärka varandra  

Fokus för projektet är att stärka ditt företags förmåga till internationellt arbete innan besökaren kommer. Genom att arbeta med tydlig paketering, presentation och hållbarhet stärks positionering på internationell marknad och även svenska marknaden.  

Du som företag i Sörmland kommer ges stöd i form av konkret kunskap, såsom vilka målgrupper, marknader du ska arbeta mot och på vilket sätt, samt digital attraktivitet och paketering gentemot kunder och återförsäljare. Rådgivning kommer att fokusera på en lämplig produkt, utveckling, prissättning och att lansera den mot marknad/återförsäljare på vald marknad. Du kommer att ges möjlighet att delta i event dit återförsäljare bjuds in för att testa din produkt/upplevelse. Mätningar kommer att ske främst genom att använda och jämföra data från besökare.  

Projektet ska ge både företag och offentliga parter bättre förutsättningar att aktivt arbeta med tjänster kopplade till delade, öppna och internationella data. Stua, tillsammans med regionerna i Östra Mellansverige (ÖMS) ska arbeta med att samla in strategiska data och använda insikter på destinationsnivå. Kortfattat ska samarbetet leda till att arbeta smartare datadrivet tillsammans.  

Kontakt:

Vill du veta mer om projektet?

Kontakta
Åsa Malmqvist
Projektledare i projektet

0155-22 27 71
asa@stua.se

Dela detta:

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin