Regional ledsamordning av vandringsleder

Uppdragsnamn
Regional ledsamordning av vandringsleder

Uppdragsgivare
Region Sörmland, Naturvårdsverket

Period
Start:2023-03-01 
Avslut: 2023-12-31

Projektledare
Monica Peña Calderon

Kontaktuppgifter
0155 – 22 27 75
monica@stua.se

Tydligare samordning kring lokala och regionala vandringsleder ska kvalitetssäkra Sörmland som vandringsdestination.

Projektet Regional ledsamordning av vandringsleder är en fortsättning på arbetet inom vandring och ledsamordning som pågick under hösten 2022. Projektet drivs med finansiering från Naturvårdsverket och har som mål att skapa bättre förutsättningar för samarbeten mellan privata, offentliga och ideella aktörer i Sörmland för att långsiktigt stärka regionen som vandringsdestination både för boende och besökare.

I tidigare arbete har man kommit fram till det finns stor potential och mycket utvecklingsarbete som behöver genomföras för att kunna skapa en kvalitetssäkrad vandringsdestinaiton. Projektet kommer fokusera på utveckling och implementering av lokal och regional samordning för att fortsätta arbetet med att erbjuda både besökare och boende i Sörmland ett rikare och kvalitativare utbud av vandringsupplevelser.

Nationella ramverket för vandringsleder ligger som grund i allt arbete som genomförs i detta projekt. Mer om nationella ramverket finns att läsa här: https://corporate.visitskane.com/sv/projekt/nationellt-ramverk-for-vandringsleder

Kontakt:

Vill du veta mer om projektet?

Kontakta
Monica Peña Calderon

Projektledare i projektet

0155 – 22 27 75
monica@stua.se

Dela detta:

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin