Stolt Mat i Sörmland

Uppdragsnamn
Stolt Mat i Sörmland

Uppdragsgivare
Stolt mat i Sörmland

Period
2020-

Projektledare
Malin Ahnelöv

Kontaktuppgifter
0155-15 02 41
malin@stua.se

Externa länkar
Stolt mat i sörmland
Aktörsinformation

Att stärka den hållbara tillväxten i livsmedelskedjan

Den mat som produceras, förädlas och konsumeras i länet är utsökt, hälsosam och eftertraktad såväl lokalt som globalt. Stua har uppdraget att processleda Stolt Mat i Sörmland. Uppdraget går ut på att ständigt jobba för att förbättra möjligheterna för företagare att utveckla sina verksamheter genom förbättrad lönsamhet och produktutveckling, samt skapa förutsättningar för en ökad måltidsturism till regionen. En viktig del i arbetet är att skapa arenor och nätverk i länet för att öka samverkan mellan aktörer i livsmedelskedjan. Stolt Mat startades 2014 som ett verktyg för att förverkliga och bidra till måluppfyllnaden i den regionala livsmedelsstrategin och Sörmlandsstrategin.

Användbara verktyg

På ett övergripande plan bidrar Stolt Mats arbete med livsmedelssektorn till att stärka en hållbar tillväxt. Stolt Mat delar med sig av användbara verktyg, såsom evenemangskalender, Stolt Mat magasin, nyhetsartiklar, filmer, intervjuer, kostnadsfria utbildningar, workshops och inspirationsträffar.

En blomstrande livsmedelssektor.

Stolt Mats arbete har varit väldigt framgångsrikt genom att aktivt knyta samman kontakter och genomföra punktinsatser för att uppmärksamma den sörmländska maten. Detta har resulterat i en livsmedelssektor som blomstrar i länet. Stolt Mats arbete har stärkt andra aktörer i länet så som företag, kommunerna, region och intresseorganisationer. Det finns därför i nuläget en mångfald av aktörer som kan arbeta med frågan kring livsmedelsproduktion och konsumtion.
Livsmedelssektorn i Södermanland är hållbar och växande och vi är stolta över vår matkultur som bidrar till ett godare liv för länets invånare och våra besökare. Den mat som produceras, förädlas och konsumeras i länet är utsökt, hälsosam och eftertraktad såväl lokalt som globalt. Som i sin tur lyfter Sörmlands mat och dryck på kartan, så som nationellt och internationellt.

Användbara verktyg

På ett övergripande plan bidrar Stolt Mats arbete med livsmedelssektorn till att stärka en hållbar tillväxt. Stolt Mat delar med sig av användbara verktyg, såsom evenemangskalender, Stolt Mat magasin, nyhetsartiklar, filmer, intervjuer, kostnadsfria utbildningar, workshops och inspirationsträffar.

En blomstrande livsmedelssektor.

Stolt Mats arbete har varit väldigt framgångsrikt genom att aktivt knyta samman kontakter och genomföra punktinsatser för att uppmärksamma den sörmländska maten. Detta har resulterat i en livsmedelssektor som blomstrar i länet. Stolt Mats arbete har stärkt andra aktörer i länet så som företag, kommunerna, region och intresseorganisationer. Det finns därför i nuläget en mångfald av aktörer som kan arbeta med frågan kring livsmedelsproduktion och konsumtion.
Livsmedelssektorn i Södermanland är hållbar och växande och vi är stolta över vår matkultur som bidrar till ett godare liv för länets invånare och våra besökare. Den mat som produceras, förädlas och konsumeras i länet är utsökt, hälsosam och eftertraktad såväl lokalt som globalt. Som i sin tur lyfter Sörmlands mat och dryck på kartan, så som nationellt och internationellt.

Kontakt:

Vill du veta mer om projektet?

Kontakta
Monica Peña Calderon
Processledare i Stolt Mat i Sörmland

0155-22 27 75
monica@stua.se

Dela detta:

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin