Utveckling av bussresedestinationer

Pilotprojekt - Utveckling av bussresedestinationer i Sörmland

STUA och Sveriges Bussföretag kommer under 2020 tillsammans genomföra ett gemensamt projekt kring utveckling av bussresedestinationer. Syftet med projektet är att identifiera framgångsfaktorer hos besöksmål som lyckats bra gentemot bussföretag som målgrupp och se om det går att dra några generella slutsatser kring bra metoder. 

Under projektet kommer bussbolag från olika ställen i Sverige att genomföra bussresor till sörmländska besöksmål. Resorna kommer att utvärderas och syftet med projektet är att skapa en checklista som fler besöksmål kan använda sig av för att utveckla eller förbättra sina produkter gentemot bussföretag.

Bussföretag letar ständigt efter nya besöksmål att resa till. I Sörmland finns det många besöksmål som idag aktivt arbetar mot dessa kunder, men det skulle kunna finnas fler. Under projektet kommer besöksmål som tidigare inte arbetat med bussföretag få chans att göra det. Projektet kommer förutom att resultera i en checklista som möjliggör för fler besöksmål att skapa affärer med bussföretag också att skapa ett forum där besöksnäringsföretag och bussföretag lär känna varandra. 

För den sörmländska landsbygden är Turistbussen viktig då den möjliggör upplevelser i delar av Sverige dit det inte går att åka med andra kollektiva färdmedel. Bussföretagen är framförallt små och medelstora företag som verkar utanför storstäderna i sina hemmaregioner – samtidigt som de bidrar till utvecklingen i de delar av Sverige dit de arrangerar sina resor. För många besöksmål är turistbussresenärer en viktig kundgrupp.

Projektet pågår från november 2019 och på grund av rådande situation med Covid-19 har projektet förlängts till december 2021. 

Driver du ett besöksnäringsföretag och är intresserad av att ta del av projektet?
Kontakta Åsa Malmqvist, asa@stua.se

Jobbar du inom ett bussföretag och är intresserad av att ta del av projektet?
Kontakta Oscar Sundås, Sveriges Bussföretag, oscar.sundas@transportforetagen.se

Dela detta:

Dela på facebook
Dela på Facebook
Dela på twitter
Dela på Twitter
Dela på linkedin
Dela på Linkdin