Utveckling av bussresedestinationer – avslutat

Utveckling av bussresedestinationer i Sörmland

Stua och Sveriges Bussföretag utförde under 2020 tillsammans ett gemensamt projekt kring utveckling av bussresedestinationer. Syftet med projektet var att identifiera framgångsfaktorer hos besöksmål som lyckats bra gentemot bussföretag som målgrupp för att se se om det går att dra några generella slutsatser kring bra metoder. 

Under projektet var tanken att bussbolag från flera delar av Sverige skulle genomföra bussresor till sörmländska besöksmål. Resorna skulle utvärderas och syftet med projektet var att skapa en checklista som fler besöksmål kan använda sig av för att utveckla eller förbättra sina produkter gentemot bussföretag.

Projektets förutsättningar förändrades radikalt under våren 2020 när coronapandemin slog till
med full kraft. En tillfällig paus i arbetet gjordes under våren och sommaren 2020 och under
hösten gjordes nya försök att skapa aktivitet i projektet. I december 2020 fattades ett gemensamt
beslut mellan Stua och Sveriges Bussföretag om att avsluta projektet i förtid och samla ihop
erfarenheterna från arbetet. Dessa redovisas vidare i rapporten.

Bussföretag letar ständigt efter nya besöksmål att resa till. I Sörmland finns det många besöksmål som idag aktivt arbetar mot dessa kunder, men det skulle kunna finnas fler. Under projektet deltog besöksmål som tidigare inte arbetat med bussföretag, för chans att utveckla det.

Projektet kommer förutom att resultera i en checklista som möjliggör för fler besöksmål att skapa affärer med bussföretag också att skapa ett forum där besöksnäringsföretag och bussföretag lär känna varandra. 

För den sörmländska landsbygden är Turistbussen viktig då den möjliggör upplevelser i delar av Sverige dit det inte går att åka med andra kollektiva färdmedel. Bussföretagen är framförallt små och medelstora företag som verkar utanför storstäderna i sina hemmaregioner – samtidigt som de bidrar till utvecklingen i de delar av Sverige dit de arrangerar sina resor. För många besöksmål är turistbussresenärer en viktig kundgrupp.

Vill du veta mer?

Kontakta Stua på stua@stua.se eller 0155-22 27 70

Inspireras av Öster Malma och Thorslundskagge

Oscar Sundås, Sveriges bussföretag, berättar hur pandemin påverkat bussbranschen

Dela detta:

Dela på facebook
Dela på Facebook
Dela på twitter
Dela på Twitter
Dela på linkedin
Dela på Linkdin