Pågående

Används för automathämtning på flera ställen på hemsidan för att kunna ändra pågående och avslutade projekt på ett ställe.

Delade data för smartare platsutveckling i Östra Mellansverige

Projektet ska ge både företag och offentliga parter bättre förutsättningar att aktivt arbeta med tjänster kopplade till delade, öppna och internationella data. Stua, tillsammans med regionerna i Östra Mellansverige (ÖMS) ska arbeta med att samla in strategiska data och använda insikter på destinationsnivå. Kortfattat ska samarbetet leda till att arbeta smartare datadrivet tillsammans.

Läs mer »

Cirkulär turismindustri – en förstudie och analys

Förstudien ska ta reda på vilka behov små och medelstora företag i turismindustrin och småskalig livsmedelsproduktion har kopplat till att ställa om till mer cirkulära affärsmodeller. Förstudien ska identifiera möjligheter, utmaningar och hinder för företagen att arbeta cirkulärt. 

Läs mer »

Exportsamverkan i Sörmland 

I projektet ska Stua tillsammans med andra aktörer som arbetar inom regional exportsamverkan bidra till att fler små och medestora företag får rätt stöd och lotsas till rätt hjälp för att öka sina internationella affärer. Vi kommer gemensamt hålla i seminarier och ge rådgivning för att du som företag ska få stöd för din satsning. Region Sörmland samordnar och driver projektet tillsammans med projektparterna Almi Södermanland, Östsvenska Handelskammaren, Handelskammaren Mälardalen och Stua.

Läs mer »

Rådgivning mot internationell marknad och analys av data  

Projektet ska stötta företag med kunskap om internationella målgrupper, digital attraktivitet och paketering gentemot kunder och återförsäljare. Rådgivning kommer fokusera på att ta fram produkter, testa, utveckla och lansera dom mot internationell marknad. Projektet sker i samarbete mellan företag och offentliga aktörer inom turismindustrin, som är villiga att samarbete, dela data och utbyta kunskap, för att möta trender som förändrade målgrupper, högre grad av digital kompetens och inkluderande turism med ökad delningsekonomi.

Läs mer »

Stolt Mat i Sörmland

Uppdraget går ut på att ständigt jobba för att förbättra möjligheterna för företagare att utveckla sina verksamheter genom förbättrad lönsamhet och produktutveckling, samt skapa förutsättningar för en ökad måltidsturism till regionen.

Läs mer »