Kontakt: stua@stua.se | 0155-222770

Rapporter & statistik

Här hittar du rapporter och statistik som kan hjälpa dig utveckla din verksamhet!

Besöksnäringsbarometern

Besöksnäringsbarometern är en årlig mätning som genomförs av de regionala turismorganisationerna inom Östra Mellansverige. Den genomfördes första gången 2021.

Syftet är att lyfta besöksnäringens betydelse och behov samt förväntningar på kommande år.

Målgruppen är regionens besöksnäring och undersökningen genomförs anonymt.

Enkäten innehåller frågor om respondenternas verksamhet, deras förväntningar på kommande år och vilka utmaningar de har för att kunna växa hållbart.

För Sörmland är det en viktig indikation på hur aktörerna ser på kommande år, vilka områden är det viktigt att de behöver stöttning i för att kunna växa hållbart. Svaren i barometern är viktiga för att sätta inriktningen på kommande aktiviteter och insatser för regionens aktörer.

Resultatet från Besöksnäringsbarometern 2023

Indikatorrapport

Sörmland ingår i Regionalt forum för turismanalys Östra Mellansverige (ÖMS), genom Stuas deltagande. Syftet med samarbetet är att ta fram indikatorer för besöksnäringen i ÖMS, och sedan 2020 även Gävleborg län. Vidare är syftet att belysa besöksnäringen i regionerna utifrån ett antal olika perspektiv:

–      Statistiken ska ge en överblick över utvecklingen i Östra Mellansverige, respektive region samt Gävleborgs län och vara översiktlig. Sju nedslagsår presenteras, med start år 2010.

–      Är tänkt att vara ett underlag för diskussion och bidra till tankar om fördjupad analys.

–      Data delas in i tre block: Branschens utveckling, Utvecklingstrender avseende besökare och Regionalekonomiska effekter.

Till indikatorrapporten 2023

Dashboard/klusteranalys

Klusteranalys är ett komplement till den traditionella statistiken vi kan få fram via Tillväxtverket i form av t ex inkvarteringsstatistik. Besöksnäring är mycket mer än bara gästnätter och Sörmland vill hitta ett sätt för att samla statistik för hela besöksnäringen och skapa en samsyn kring vad den regionala besöksnäringen består av. Genom klusteranalysen tar Sörmland ett samlat grepp över vad faktiskt besöksnäringen genererar t ex i form av arbetstillfällen och skatteintäkter.

Klusteranalysen är även ett övergripande gemensamt synsätt och verktyg för Sörmland och regional/kommunal offentlig sektor att arbeta med utveckling av besöksnäringen på ett fokuserat och strukturerat sätt för att optimera utvecklingsinsatser och skapa mätbar tillväxt i regionen.

Statistik från Tillväxtverket

Tillväxtverket arbetar löpande med att samla statistik om besöksnäringen i Sverige. Här kan du djupdyka och läsa mer, antingen genom att surfa in på tillväxtverket.se eller läs våra artiklar nedan.