Sörmlands företagslots – en väg in för dig som företagare

Regeringen återinför restriktioner från och med den 23 december

Regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelade vid en gemensam pressträff idag tisdag att vissa restriktioner för bland annat serveringsställen återinförs i syfte att motverka spridningen av covid-19.

Folkhälsomyndighetens nya föreskrifter innebär att följande gäller från och med torsdagen den 23 december 2021:

 • Servering av mat eller dryck inomhus får endast ske till besökare som sitter ner vid ett bord, en bardisk eller liknande. Besökare får dock hämta mat och dryck vid en disk, en buffé eller liknande, om det kan ske utan att trängsel uppstår och med minst en meters avstånd från besökare som sitter ned.
 • Den som driver serveringsstället ska se till att sällskap kan hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap. Det finns ingen begränsning i hur stort ett visst sällskap får vara. 
 • När konserter, idrottsevenemang och liknande verksamheter anordnas på ett serveringsställe, ska den som driver serveringsstället organisera verksamheten så att besökare sitter ned. Detta innebär bland annat att det från och med den 23 december inte längre är möjligt att anordna dans på serveringsställen. 
 • Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tillåts bara sittande gäster om det är över 20 deltagare, oavsett om vaccinationsbevis används eller inte. Används vaccinationsbevis ställs inga krav på avstånd mellan sällskap eller något maxantal på sällskapets storlek. Utan vaccinationsbevis ställs dock krav på avstånd mellan sällskapen, en maxstorlek på 8 personer inom sällskapen och ett maxantal på 500 gäster eller deltagare.
 • Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 gäster eller deltagare krävs vaccinationsbevis samt avstånd mellan sällskapen och en maxstorlek på 8 personer per sällskap.
 • Alla som kan arbeta hemifrån rekommenderas att arbeta hemifrån 
 • Maxtak på 50 personer vid uthyrning av platser för privata sammankomster (från den 24 december)
 • Den som driver ett serveringsställe ska, utöver vad som följer av lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen,

  – informera sina besökare om hur smittspridning kan undvikas,
  – erbjuda sina besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion,
  – följa upp vidtagna smittskyddsåtgärder,
  – säkerställa att personalen får adekvat information om hygienåtgärder för att förhindra smitta, och
  – hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren. 

De återinförda restriktionerna gäller tills vidare. Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida

 

Förlängt omställningsstöd

Vidare meddelade regeringen idag att omställningsstödet återinförs även för januari månad 2022 (sedan tidigare är det infört för december 2021). För att kunna få stödet krävs ett omsättningstapp på minst 30 procent, jämfört med referensperioden. 

Behöver du hjälp att förstå vad de nya bestämmelserna innebär för dig?
Ta kontakt med företagslots och rådgivare

0155-220 800 – radgivning@stua.se – sormland.info

Dela detta:

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin
Finansieras av