Kontakt: stua@stua.se | 0155-222770

Regional ledsamordning, ett projekt finansierat av Naturvårdsverket.

Projektet har genomförts under hösten och vintern i Sörmland och har involverat Sörmlands alla nio kommuner, Länsstyrelsen, Sörmlandsleden och Region Sörmland. Insatsen delades upp i två spår med gemensam agenda; att lyfta vandringen i Sörmland till högre nivåer.

I det ena spåret var fokus på att utifrån det nyligen framtagna ”Nationella ramverket för vandring” skapa en gemensam och övergripande samsyn kring vad en led bör tillhandahålla. Allt från den fysiska leden med märkning och skyltning till hur man på bästa sätt kommunicerar den sörmländska vandringen på bästa sätt.

Intervjuer och workshops med alla berörda parter mynnade ut i en arbetsgrupp som tillsammans en snöig fredag i december arbetade fram ett förslag på hur Sörmland på bästa sätt kan organisera sig och driva ledsamordningen för vandring framöver, allt i enlighet med det Nationella ramverket.

Parallellt med intervjuer och workshops skedde en inventering kring de kommunala och mellankommunala vandringslederna. Det resulterade i 25st nya leder, många rundslingor och kortare vandringsstråk som kan passa familjen som ska ut på en enklare tur. Detta blev ett bra komplement till den redan befintliga Sörmlandsleden som är den stora dragaren för den sörmländska vandringen.

Lederna inventerade och fördes sedan in på Visit Sörmlands vandringsportal. Detta för att på ett enkelt och digitalt sätt nå fler och nya vandrare i och kring Sörmland.

Läs mer om Nationellt ramverk för vandring på ramverkvandring.se

Planera din vandring i Sörmland på Vandra i Sörmland. 

Inspireras av visitsörmland.se

Dela detta:

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin