Riktad satsning ska stötta mötesindustrin till nya affärer

Pandemin slog hårt mot besöksnäringen, inte minst mot de företag som arbetar med möten och konferenser. Nu ska Stua och Västmanland turism driva ett projekt som syftar till att stärka mötesindustrins omställning.  

När experter siar om framtiden tror många att antalet möten och konferenser kommer bli färre och att kunderna kommer ställa helt andra krav – bland annat när det gäller krav på hållbarhet, digital tillgänglighet och specialisering. Detta innebär att mötesindustrin behöver nå nya målgrupper och utveckla sina affärsmodeller. Därför startar nu Stua och Västmanland turism en ny satsning riktad mot just mötesindustrin. 

Företag och föreningar som är aktiva inom mötesindustrin kommer bland annat att erbjudas; 

  • Rådgivning i hållbar utveckling och bättre gästupplevelser 
  • Rådgivning i digital utveckling med fokus på digital synlighet och försäljning 
  • Utveckling av produkter anpassade efter kundernas nya krav 
  • Möjlighet att skapa samarbeten med verksamheter utanför den traditionella mötesindustrin 

’’Pandemin har slagit hårt mot mötesindustrin – samtidigt som vi kan se att det gett helt nya uppslag till lösningar och produkter. Möjligheten till att utveckla möteskoncept samtidigt som vi kan hjälpa företagen utveckla helt nya lösningar känns verkligen helt rätt i tiden. Dessutom är det väldigt roligt att tillsammans med Västmanland kunna bidra med våra olika rådgivningskompetenser!’’ Säger Pernilla Nordström, verksamhetsledare på Stua. 

‘’Vi ser detta som ett viktigt komplement till andra pågående insatser och som en självklar satsning för att stärka Västmanland som en framtida mötesdestination. Satsningen innebär även att de regionala turismorganisationerna samverkar och utvecklar både enskilda turismföretag och våra egna verksamheter tillsammans”. säger Henrik Wester, turismchef på Västmanland Turism. 

Laddar inför hösten 
Redan nu påbörjas detaljplaneringen av satsningen, under hösten rekryteras deltagare och de skarpa insatserna påbörjas. Deltagandet är kostnadsfritt och ger företagen möjligheter att arbeta långsiktigt med sin affärsutveckling. Alla som är intresserade redan nu är välkomna att kontakta Stua eller Västmanland turism. 

Bakgrund 
Hållbar mötesindustri i Västmanland och Sörmland kommer att pågå 2021–2023. Det övergripande målet är att öka mötesindustrins konkurrenskraft och underlätta arbetet med att ställa om deras verksamheter och affärsmodeller. Projektet vänder sig till företag och föreningar som är aktiva inom mötesindustrin samt angränsande verksamheter. Projektet finansieras med medel från Region Sörmland, Region Västmanland och React-EU inom europeiska regionala utvecklingsfonden. 

 

För mer information och intresseanmälan, kontakta Stua 
stua@stua.se, 0155 22 27 70 

Dela detta:

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin