Så har sommaren varit i Sörmland

Sommarsäsongen är inte slut, men vi har under juni och juli haft kontinuerlig kontakt med företag inom olika branscher i besöksnäringen och kommuner i Sörmland för att följa det aktuella läget. Generellt sett har det varit över förväntan med besökare. Stor efterfrågan och besökare på gårdsbutiker, mindre ställen, landsbygdsställen, många meddelar besöksrekord i år. Stor efterfrågan på naturfokuserade upplevelser har noterats; vandring, paddling och cykling t ex.

Tillfrågade restauranger har märkt en ökning av kunder under sommaren. Många gånger har det varit fullt under lunchserveringarna. Ökad efterfrågan på lokala råvaror har noterats. Vissa restauranger har varit tvungna att anställa extra personal på grund av det stora trycket.

De besöksmål som erbjudit guidningar har haft fullbokade guidningar. Andra besöksmål har noterat en stor efterfrågan och därför inför bokningssystem för att kunna bestämma över mängden besökare och flödena på plats. Även de har haft fullbokat många dagar. Åtgärder har vidtagits på samtliga besöksmål för att kunna erbjuda en säker vistelse.   

Hos vissa campingar har beläggningen legat på samma nivå som tidigare år. Andra campingar rapporterar en ökad beläggning. Vad gäller bokningar av platser till campingarna har det noterats att kundbeteendet har förändrats, människor har en tendens att boka närmare inpå sin vistelse.

Hotell som riktar sig mot konferens- och företagsgäster har märkt en minskad beläggning. På grund av permitteringar och låg efterfrågan har bemannade öppettider förkortats.  

Hotell vars kundbas sedan tidigare bestått till stor del av privatresenärer har haft en bra beläggning under sommaren. Stor efterfrågan på bland annat vandringspaket och andra upplevelser man kan göra utomhus under sin vistelse på hotellet.

Källa: Rundringning till ca 25 företag inom olika branscher i Sörmland samt kommuner.

  

Airbnb Sörmland

I Sörmland visar även siffror från Airbnb på en rekordökning av intäkter för dem som hyr ut boenden. I vanliga fall är det många utländska besökare, men i år är det många svenskar som hyrt stugor/lägenheter via Airbnb. I Sörmland har intäktsökningen varit 70% på inhemska bokningar via Airbnb.  

Källa: Airbnb 

Övernattande gäster i kommersiella boenden i juni (preliminär statistik)  
Coronapandemin och dess effekter medför en risk för större osäkerhet i den preliminära statistiken där olika målstorheter i inkvarteringsstatistiken kan bli överskattade eller underskattade. 

Därför bör statistiken från och med mars 2020 tolkas med viss försiktighet. I september kommer preliminära siffror för juli och i oktober kommer siffror för juni-augusti. Statistiken visar gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser samt förmedlade privata stugor och lägenheter i Sverige. 

I juni hade Sörmland ca 93 000 kommersiella gästnätter, i jämförelse med samma månad 2019 då gästnätterna låg på ca 135 000, vilket är en minskning med ca 35%. 

 

För juni månad är det stugor och lägenheter som ligger i stort sett på samma siffra som förra året. 

 

Den största minskningen står hotell för, där antalet kommersiella gästnätter minskat med näst 25 000 st i juni.

 

Antalet svenska gästnätter minskade i juni med ca 27% och de utländska med nästan 52%.     

 

Källa: Inkvarteringsstatistik, SCB och Tillväxtverket

 

Observera att statistik för juli kommer i september och preliminär statistik för sommaren i oktober.

Kontaktperson

Åsa Malmqvist

asa@stua.se

0155-22 27 71

Dela detta:

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin