Enkät om utveckling av verksamhet kopplad till skog i Sörmland

Stua utför nu på uppdrag av Regionalt skogsprogram i Sörmland en enkät om önskad utveckling av verksamheter kopplad till skog i Sörmland. Regionalt skogsprogram i Sörmland (RsiS) är en gemensam satsning av Region Sörmland, Länsstyrelsen i Södermanland och Skogsstyrelsen. Myndigheterna har en referensgrupp bestående av 17 organisationer och aktörer. Tillsammans vill man lyfta skogens betydelse för länet och skapa en plattform för samverkan och utveckling. 

Syftet med enkäten är att kartlägga företagens intresse för och/eller behov av samverkan eller stöd för att utveckla företaget. Detta kopplar till regeringens vision ”Skogen det gröna guldet ska bidra till jobb och hållbar tillväxt i hela landet och till utvecklingen av en växande bioekonomi” och det nationella skogsprogrammets fokusområden; ”Mångbruk av skog för jobb och hållbar tillväxt i hela landet” samt ”Innovationer och förädlad skogsråvara i världsklass”. Materialet kommer att användas som underlag för att ta fram en handlingsplan för Regionalt skogsprogram i Sörmland och som bakgrundsmaterial till framtida projekt, strategisk planering och analyser. 

Läs gärna mer om Regionalt skogsprogram i Sörmland på hemsidan

EU-logga bioinnovationer

Dela detta:

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin