Skogsgris på den sörmländska offentliga tallriken

Stolt mat drev under 2021-2022 ett projekt med fokus på att föra samman offentlig måltid med vilthanteringsanläggningar. Syftet var att matcha de behov offentlig måltid har med det utbud vilthanteringsanläggningarna har, för att öka andelen vildsvinskött i offentlig måltid i Sörmland. Projektet finansieras med medel från Jordbruksverket. 

Projektet som letts av Stua inom uppdraget Stolt Mat i Sörmland, har haft det slutgiltiga målet att långsiktigt öka andelen vildsvin på den sörmländska offentliga tallriken. Projektets deltagare har setts under sex stycken träffar, där varje träff haft ett specifikt tema.   

I projektet har de offentliga måltidsverksamheterna i fem sörmländska kommuner; Flen, Katrineholm, Trosa, Nyköping och Strängnäs utvecklat sina möjligheter att servera vildsvin i sina bespisningar. Med i projektet är även vilthanteringsanläggningar i Sörmland, för att tillsammans kunna se över vilka utmaningar och lösningar som finns.  

 

”Projektet var en del av det nationella Vildsvinspaktet, som är en del i vår nationella Livsmedelsstrategi. Att säkerställa hållbarheten i vår livsmedelsproduktion och hantering är väldigt viktigt för att säkra framtidens mat”

Malin Ahnelöv, projektledare

Projektet har också fokuserat på produktutveckling, där deltagarna gemensamt utvecklat och tagit fram produkter som funkar till det offentliga kökets storskalighet. Projektet har också arbetet med utveckling i det offentliga köket, där kommunerna ansvarat över att den egna personalen utbildats i hantering av de produkter som skapas och säljs av vilthanteringsanläggningarna.

Se summeringen av projektet här

Ska du upphandla vildsvinskött, som offentlig aktör?

Under projektets gång tog vi fram en manual med tips, råd, checklistor och information.

Klicka här för att använda pdf:guiden.

Dela detta:

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin