Sörmländska vandringstrender 2021

Under hösten har vi genomfört djupintervjuer för att skapa oss en förståelse för hur vandringen i Sörmland fungerar i dag. 

 

Vår utmaning och syfte med intervjuerna var att ta reda på:  

Hur kan vi bidra till en bra vandringsupplevelse för sörmlänningar, svenska besökare och utländska besökare? 

 

Vi har intervjuat privatpersoner som har vandrat i Sörmland i syfte att ta reda på upplevelsen före, under och efter vandringsturen. Intervjuer har också genomfört med företag som har eller planerar att utveckla vandringsupplevelser, etappansvariga utmed Sörmlandsleden samt representanter från Sörmlandsleden.

 

I projektet har vi tillsatt en arbetsgrupp med medarbetare från Stua och representanter från Sörmlandsleden som gemensamt har prioriterat utvecklingsområden att fokusera på i det kommande arbetet. Utvecklingsområdena är baserade på vad som är viktigt för målgruppen och vad som är möjligt att genomföra inom ramen för projektet.  Ett område som inte fungerar i dag och visat sig ha stor betydelse vid planering av vandringen är att hitta samlad information om att vandra i Sörmland. Under våren arbetar projektet med att ta fram ett digitalt planeringsverktyg med syfte att underlätta planeringen av vandringen.

Dela detta:

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin