Spaning

Det blir allt viktigare att ha koll på vad som händer i omvärlden för att fortsätta utvecklas och vara intressant på marknaden. Här samlar vi omvärldsbevakning, trender och analyser som kan vara intressant för dig som är verksam i besöksnäringen i Sörmland.

Omvärldsbevakning

Omvärldsbevakning

När omvärlden förändras, påverkas också Sverige och Sörmland. Vi har koll på våra utländska besökare och Sverige som turismland.
Läs mer

Trender

Trender

Resandet förändras konstant. Här samlar vi trender inom turismen som är bra att ha koll på.
Läs mer

Goda exempel

Goda exempel

Här samlar vi framgångsfaktorer inom besöksnäringen som kommer att påverka andra destinationers innovaton.
Läs mer

Rapporter och statistik

Rapporter och statistik

-"Hur går det för turismen?", är en fråga vi ofta får.
Här samlar vi statistik och nyckeltal.
Läs mer

Omvärldsbevakning

Aktuellt

Trendrapport 2020 Måltidstrender

Vad påverkar svensk besöksnäring och måltidsturism under de kommande åren? För att hjälpa företag och destinationer att lyfta blicken mot horisonten och se de skiften

Läs mer »

Trender

Natur

Trendrapport naturturism 2020

I Visit Swedens senaste rapport inom naturturism presenteras hur resenärer har förnyat intresset för naturen och lyfter årets fem stora trender. Rapporten har tagits fram

Läs mer »

Goda exempel

Aktuellt

Slottsbingo

Slottssafari-karta Ladda ner Slottssafari-kartan och ta med dig den när du ger dig ut på de sörmländska vägarna i sommar. Markera vilket slott du har

Läs mer »
Goda exempel

Goda globala initiativ

För besöksnäringen och restaurangbranschen har det aldrig varit så svårt att hålla sig med nästippen över vattenytan som i den rådande coronakrisen. Det har heller

Läs mer »

Rapporter