Kontakt: stua@stua.se | 0155-222770

Studieresa till ARK56 för att lära oss mer om ledsamordning

ARK56 inspirerar till samarbete kring leder

Inom ramen för projektet ”Regional samordning för vandringsleder” har vi på Stua anordnat en resa till Blekinge för att lära oss mer om ARK56 och det ledsamordningsarbete som sker där. ARK56 är ett nätverk av leder för båt, cykel, paddling och vandring som låter besökaren uppleva biosfärområdet Blekinge Arkipelag med omnejd. Nätverket av leder sträcker sig över Blekinges fem kommuner och olika huvudmän och ansvariga finns för varje led.

Lednätverket i Blekinge knyts ihop av 16 olika nav som finns utpekade runt om i länet. Vid varje nav kan man byta färdsätt t ex från vandring till cykling. Vid naven finns även slut och startpunkter för etapper, hållplatser för kollektivtrafik och service i form av toaletter och vatten. Under studieresan blev vi lotsade av Blekinges regionala ledhuvudman och av Blekinge Arkipelags projektledare som tillsammans visade berättade för oss om hur de arbetat med ledsamordning hittills.

Sörmland som outdoordestination

Inom arbetet ”Destinationsutveckling Sörmland” har vi på olika sätt jobbat för att vässa utbudet av naturupplevelser runt om i Sörmland. En pågående satsning för Sörmlands friluftsliv sker just nu i projektet Regional samordning av vandringsleder som finansieras av Naturvårdsverket. 

 

Ambitionen i projektet är att skapa en samordningsorganisation kring de leder vi har i Sörmland. Med en fungerande samordningsorganisation kan man jobba för att alla sörmländska leder ska hålla en jämnare kvalitetsstandard samt tillgängliggöras för en bredare målgrupp. 

I höst kommer därför alla sörmländska kommuner, Region Sörmland, Länsstyrelsen i Sörmland, Sörmlandsleden och andra ledhuvudmän bjudas in till en workshopserie där man fortsätter diskutera hur en effektivare samordning av leder skulle kunna ske i Sörmland.

Om projektet Regional ledsamordning av vandringsleder

Tydligare samordning kring lokala och regionala vandringsleder ska kvalitetssäkra Sörmland som vandringsdestination.

Projektet Regional ledsamordning av vandringsleder är en fortsättning på arbetet inom vandring och ledsamordning som pågick under hösten 2022. Projektet drivs med finansiering från Naturvårdsverket och har som mål att skapa bättre förutsättningar för samarbeten mellan privata, offentliga och ideella aktörer i Sörmland för att långsiktigt stärka regionen som vandringsdestination både för boende och besökare.

Dela detta:

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin