Sveriges Slottsdestination 2023 Det grundläggande arbetet i Destinationsutveckling Sörmland har varit att hitta det unika här, som är svårt för andra att konkurrera med. Sörmland har en skatt i sina många slott och herresäten och en möjlighet att ta en position som Sveriges främsta slottsdestination. Detta efterfrågas både av nationella och internationella besökare.
Sveriges Slottsdestination 2023 Det grundläggande arbetet i Destinationsutveckling Sörmland har varit att hitta det unika här, som är svårt för andra att konkurrera med. Sörmland har en skatt i sina många slott och herresäten och en möjlighet att ta en position som Sveriges främsta slottsdestination. Detta efterfrågas både av nationella och internationella besökare.
Sveriges Slottsdestination 2013 Det grundläggande arbetet i Destinationsutveckling Sörmland har varit att hitta det unika här, som är svårt för andra att konkurrera med. Sörmland har en skatt i sina många slott och herresäten och en möjlighet att ta en position som Sveriges främsta slottsdestination. Detta efterfrågas både av nationella och internationella besökare.

Digital destinationsutveckling

Filmen om destinationsutvecklingsarbetet

Filmen om Besöksnäringen i översiktsplaneringen