Sveriges Slottsdestination 2023 Det grundläggande arbetet i Destinationsutveckling Sörmland har varit att hitta det unika här, som är svårt för andra att konkurrera med. Sörmland har en skatt i sina många slott och herresäten och en möjlighet att ta en position som Sveriges främsta slottsdestination. Detta efterfrågas både av nationella och internationella besökare. LÄS MER
Digital destinationsutveckling Driver du företag inom besöksnäringen i Sörmland och vill utveckla ditt företag inom digitalisering för ökad försäljning mot internationella marknader? LÄS MER
Sveriges Slottsdestination 2023 Det grundläggande arbetet i Destinationsutveckling Sörmland har varit att hitta det unika här, som är svårt för andra att konkurrera med. Sörmland har en skatt i sina många slott och herresäten och en möjlighet att ta en position som Sveriges främsta slottsdestination. Detta efterfrågas både av nationella och internationella besökare. LÄS MER

Stödinsats för besöksnäringen i Sörmland

Vi har samlat information, rådgivare och webbinarium som hjälper företag i krisen som uppkommit till följd av Covid-19. 

Välkommen till Destinationsutveckling Sörmland

Vi ska fördubbla omsättningen i besöksnäringen. DUS är processen där företag och kommuner samarbetar för att genom produkt- och affärsutveckling öka tillväxten och lönsamheten i näringens företag. Våra upplevelser ska bli de mest efterfrågade bland ”Stockholm-plus-alternativen”, för besökare.

Ny film ute! Digital Destinationsutveckling - del 3

Digital Destinationsutveckling - Del 2

Filmen om Digital destinationsutveckling

Filmen Destinationsutveckling Sörmland

Filmen Besöksnäringen i översiktsplaneringen