Workshopserie i projektet Culinary Attractions (Eskilstuna)

Eskilstuna, Nyköping

Under workshopserien får företag verktyg för att kunna skapa måltidsupplevelser. Produkterna kommer bli tillgängliga online. 

 

Workshopserien är uppdelad i tre separata träffar:

Träff 1
Fokuserar på:
Målgrupp och marknad
Kunddriven produktutveckling
Produktbeskrivning

Träff 2
Fokuserar på:
Ekonomi och försäljning
Försäljningskanaler

Träff 3
Fokuserar på:
Tillgänglighet online
Värdskap och leverans

Aktuella datum och tider i Eskilstuna:

Träff 1, 23 sep kl. 13-17

Träff 2, 7 okt kl. 13-17

Träff 3, 21 okt kl. 13-17

Plats: Munktell Science Park

Syftet med workshopserien:
Att ni som företag ska hitta rätt målgrupp och utveckla en passande produkt/upplevelse för att öka din försäljning.

Mål med workshopserien:
Att varje företag som deltar i workshopserien har en färdig produkt/upplevelse som är köpbar online vid workshopseriens slut.

Målgrupp för workshopen:
Företag inom besöksnäringen som vill utveckla en produkt eller upplevelse inom måltidsturism.

Förtäring: Kaffe, Te, frukt och fika serveras under eftermiddagen.

Varmt välkommen med din anmälan!

Boka
23sep 13:00 - 17:00
07okt 13:00 - 17:00
21okt 13:00 - 17:00

Kontaktinformation

STUA - utvecklar besöksnäringen!

611 32 Eskilstuna
Telefon: 0155-222770

E-post: stua@stua.se