Om City Country Combo

Nu drar vi igång City Country Combo – för dig som vill utveckla vandringsupplevelser!

Det övergripande syftet med projektet är att utveckla säljbara vandringsupplevelser till utländska besökare för att skapa en attraktiv storstadsnära landsbygd, öka antalet arbetstillfällen samt utveckla och skapa nya samarbetsformer.

Projektet kommer delas in i fem olika block: Inventering, Kunskap, Utveckla och kvalitetssäkra, Kommunikation, Produkttest och Bokningsbarhet. Företagen ska kunna växa internationellt genom att projektet ger verktyg och rådgivning som leder dem på rätt väg mot en snabbare, enklare utlandssatsning. 

Genom att vara med stärker du din upplevelse och får bättre koll på vad vandrings- och outdoorbesökare efterfrågar. Vi kommer erbjuda råd, stöd, studiebesök och att hitta återförsäljare till de upplevelser som arbetas fram. Företag från Sörmland har möjlighet att delta. 

Vad händer nu?
Fram till februari sker identifiering av lämpliga sträckor och rundturer på vandringsleden som passar för den utländska målgruppen. Var lämpliga servicepunkter kan lokaliseras samt innehåll av information och service. Vilka företag erbjuder, mat, boende, guidningar och aktiviteter i anslutning till de identifierade sträckorna. Är du intresserad av att veta mer gör din intresseanmälan här, så tar vi kontakt med dig. 

Vad erbjuds deltagarna?
Satsningen pågår under fram till december 2020 och kostar 2000 kr exkl moms för deltagande företag. Deltagarna från Sörmland möjlighet att utveckla vandringssupplevelser till utländska besökare för att skapa en attraktiv storstadsnära landsbygd. Deltagarna får bland annat möjlighet att:

  • Stärka sina upplevelser och få bättre koll på vad kunderna efterfrågar
  • Utveckla sin guideteknik
  • Delta vid studieresor
  • Matchmaking mellan deltagare och potentiella återförsäljare
  • Testa produkten på målgruppen
  • Kunskap om globala bokningssajter

 

Kontakta oss för mer information: stua@stua.se 0155-222770.