Personal och fackfrågor

Vi har ett antal rådgivare med specialkompetens inom detta område. Behöver du hjälp, råd och stöd? Kontakta oss på på 0155-220 800 eller mail radgivning@stua.se. Vi kan hjälpa dig!

 

 

Korttidspermittering/Korttidsarbete
Regeringen har beslutat om utökat stöd för korttidspermittering. Korttidspermittering innebär att anställda går ned i arbetstid under en period för att hålla ned kostnaderna, staten går även in och subventionerar delar av kostnaden. Viktigt att veta är att du som företag måste visa på att du har tilltagit åtgärder för att minska kostnader innan du söker korttidspermittering. Du kan inte heller använda korttidspermittering på ett finansiellt problem som du hade innan krisen, de ekonomiska svårigheterna måste vara direkt kopplade till coronakrisen. Här förklarar regeringskansliet mer ingående vad det betyder och svarar på de vanligaste frågorna. Regeringen

För att läsa mer ingående läs även på tillväxtverkets hemsida som är ansvarig myndighet, de har samlat vanliga frågor och svar: Tillväxtverket

Företagarna har tagit fram ett räkneverktyg för att hjälpa företag se effekterna av korttidspermitering. Läs mer här

 

Staten står för sjuklönekostnader
Regeringen föreslår att staten tillfälligt tar hela kostnaden för sjuklöner för dig som arbetsgivare. Reglerna berör dig som driver aktiebolag. De nya reglerna genomförs genom att reglerna blir mer generösa för det befintliga stödet Ersättning för höga sjuklönekostnader.

För dig med F-skattsedel förlängs förslaget om slopat karensavdrag under dag ett, så att det gäller dag 1–14. Det innebär att du får sjukpenning för alla dessa dagar. De nya reglerna föreslås att gälla under april och maj 2020.

Källa: Försakringskassan


Karensavdraget slopas tillfälligt 
För att minska smittspridningen av coronaviruset och covid-19 kommer karensavdraget för sjuklön och sjukpenning tillfälligt tas bort. Det är staten som står för kostnaderna för de tillfälliga reglerna. De nya reglerna gäller från och med 11 mars till och med 11 maj 2020. Du som arbetsgivare ska göra karensavdrag som vanligt. Även du som egenföretagare kommer att kompenseras för en karensdag. Den anställde kommer själv få ansöka om ersättning via försäkringskassan. 

Källa: Försakringskassan

 

Förslag om tillfälligt avskaffat läkarintyg 
Regeringen har föreslagit att kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden tillfälligt avskaffas. Förslaget innebär att en medarbetare som är sjuk kan vara hemma från jobbet i upp till 14 dagar utan läkarintyg. För dig som arbetsgivare innebär det att medarbetaren inte behöver lämna läkarintyg till dig. 

Källa: Försakringskassan


Smittbärarpenning
En läkare kan besluta att du inte får arbeta eftersom du är – eller kan vara – smittad av en samhällsfarlig sjukdom, dit coronavirussjukdomen covid-19 räknas. Du kan då ha rätt till ersättning i form av smittbärarpenning. Det här gäller för Aktiebolag: Försakringskassan 

Det här gäller för enskild firma: Försakringskassan

 

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter

Regeringen föreslår en tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifter där du som arbetsgivare enbart kommer betala ålderspensionsavgiften. Förslaget föreslås gälla för upp till 30 anställda och på den lön som inte överstiger 25.000 kronor och för perioden 1 mars till den 30 juni 2020.

För enskilda näringsidkare innebär förslaget att ingen annan avgift än ålderspensionsavgiften och två tredjedelar av de övriga egenavgifterna och den allmänna löneavgiften ska betalas under 2020.

Förslagen föreslås vara tillfälliga och ska träda i kraft den 6 april 2020.

Källa: SkatteverketRegeringen

 

Se vårt webbinarium om personalfrågor i coronakrisens spår