Välkommen till Destinationsutveckling Sörmland

Vi ska fördubbla omsättningen i besöksnäringen. DUS är processen där företag och kommuner samarbetar för att genom produkt- och affärsutveckling öka tillväxten och lönsamheten i näringens företag. Våra upplevelser ska bli de mest efterfrågade bland ”Stockholm-plus-alternativen”, för besökare.

 

Hur? 
Vi ska ta en unik position som Sveriges Slottsdestination, genom att utveckla det vi redan har och som är unikt.

Varför arbetar vi med destinationsutveckling?
Besöksnäringen är världens snabbast växande näring. Besöksnäringen är sysselsättningsintensiv och driver omsättning och investeringar, lokalt, regionalt och nationellt. Besöksnäringen skapar attraktionskraft och stärker alla näringar i regionen. Läs Vägen mot en fördubblad besöksnäring 2023

Uppdraget och organisationen bakom DUS?
DUS är den största delen i det regionala turismuppdraget (RTU) vars ägare är Region Sörmland. STUA är det företag som fått uppdraget att utföra/genomföra RTU och därmed DUS-processen.  

Varje kommun är representerad i regionförbundet och i DUS. Organisationen för DUS består av en processledare från STUA och en kommunal destinationsutvecklare från respektive kommun (9 st).

Destinationsutveckling Sörmland

Sörmlands strategi för en hållbar besöksnäring 2013-2023

Processledare: Pernilla Nordström, pernilla@stua.se, tel 0155-22 27 73.