Digital destinationsutveckling

Åren 2017-19 genomför vi utökad affärsutveckling mot internationalisering genom digitalisering för företag som vill nå ut globalt. Satsningen ska öka besöksnäringens försäljning mot internationella marknader, genom att använda digitala tjänster för att få bättre kunskap och följa upp kundens behov. 

Aktiviteterna vänder sig till företag inom besöksnäringen med verksamhet inom: Bo, äta, göra, resa, handla. Du ska vilja utvecklas och växa och ha ambition att arbeta mot internationella marknader.

Seminarier och workshops är öppna för fler företag, medan rådgivning endast sker till ett mindre antal företag.

Följande områden är aktuella för workshops/seminarier och rådgivning (kan komma att anpassas beroende på omvärld och trender):

  • Digitala analyser av företagens kanaler och rådgivning kring att arbeta mer aktivt kring dessa (t ex bokningsbarhet) 
  • Internationella kunders drivkrafter och dessas beteende i digitala kanaler
  • Anpassning av erbjudande/kommunikation/visualisering - Säkerställa flerspråkig, målgruppsanpassad kommunikation
  • Värdskapet - från digitalt till faktiskt mottagande
  • Hitta och använda internationella säljkanaler för besöksnäringen

Driver du företag inom besöksnäringen i Sörmland och vill utveckla ditt företag inom digitalisering för ökad försäljning mot internationella marknader? Gör en intresseanmälan här 

Hör av dig till: Pernilla Nordström, pernilla@stua.se, tel 0155-22 27 73