Så finansieras insatserna

Sörmlands turismutveckling AB (STUA) har beviljats stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden till projektet. 

Projektet finansieras till 50% av det regionala turismuppdraget och till 50% av det Operativa programmet för Östra Mellansverige. Insatsområde: Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag och avser projektperioden 2017-01-01 - 2019-09-30.