Vad ska vi göra?

Tillsammans med deltagarna bestäms formerna för utvecklingen, dock med ett tydligt mål på ökad försäljning genom digitalisering, internationalisering och att arbeta i ett destinationssammanhang. Företagen ska kunna växa internationellt genom att projektet ger verktyg och rådgivning som leder dem på rätt väg mot en snabbare, enklare utlandssatsning genom digitalisering.

 

Följande områden är aktuella för workshops/seminarier och rådgivning (kan komma att anpassas beroende på omvärld och trender):

  • Digitala analyser av företagens kanaler och rådgivning kring att arbeta mer aktivt kring dessa (t ex bokningsbarhet) 
  • Internationella kunders drivkrafter och dessas beteende i digitala kanaler
  • Anpassning av erbjudande/kommunikation/visualisering - Säkerställa flerspråkig, målgruppsanpassad kommunikation
  • Värdskapet - från digitalt till faktiskt mottagande
  • Hitta och använda internationella säljkanaler för besöksnäringen

Läs mer om hur du kan vara med