Varför Digital destinationsutveckling?

Globalisering och digitalisering ställer nya krav på små och medelstora företag. Inom tjänstenäringarna förändras förutsättningarna snabbare. Kundbeteenden, kanaler och delad ekonomi ställer krav på företag att anpassa arbetssätt.

Möjligheterna är dock stora och mindre företag kan nå ut enklare globalt. Närmare kontakt med kunden, möjliggör för företag att snabbare utveckla och modifiera produkter och sälja mer.

Företag och destinationer behöver utveckla sina arbetssätt för att snabbare möta digitala trender och därigenom nå ökad internationell konkurrenskraft.

En hållbar destinationsutveckling skapas genom hållbara företag, som anpassar produkter, arbetssätt och kanaler för att möta upp marknadens efterfrågan.

Vad ska vi göra?