Destinationsutveckling Katrineholm

Katrineholms kommun arbetar med att skapa en positiv, långsiktig och stark lokal destinationsutveckling. Målet är att främja klimatet för näringslivsutveckling och turism som i sin tur bidrar till att stärka kommunen som destination.

Bakgrund

2019 utförde kommunen tillsammans med KFV Marknadsföring och STUA, Sörmlands turismutveckling en enkätundersökning, fokusgrupper och handlingsplanen som lade grunden för en lokal destinationsutvecklingsprocess och redovisar Katrineholms kommuns förutsättningar att jobba med destinationsutveckling. Undersökningarna och handlingsplanen ger slutligen rekommendationer för fortsatt arbete.

 

Enkät

En digital enkät distribuerades till näringslivet inom Katrineholms kommun genom Näringslivsenheten och KFV Marknadsförings kommunikationskanaler.

Nedan presenteras enkätens resultat.

Ta del av handlingsplanen här