Kartläggning av Sörmlands fritidshusturism

STUA har i samarbete med Flens kommun och Region Sörmland kartlagt Sörmlands fritidshusturism.

Klicka här för att läsa kartläggningen

 

I kartläggningen används nationellt GIS-material framtaget av Umeå Universitet. GIS-materialet finns att ladda ner det här

Se STUA:s fritidshuspresentation (PowerPoint) här

Se PowerPoint från gästföreläsaren Andreas Back (Umeå Universitet) här