Affärsmässig utveckling av Näckrosleden

”Affärsmässig utveckling av Näckrosleden” är ett projekt som löper fram till sista oktober 2020. Projektet ska främja samarbete mellan privata, ideella och offentliga aktörer längs två utvalda sträckor av Näckrosleden.  De sträckor som berörs av projektet är Etapp 2: Trosa-Nyköping och etapp 8,9 Mariefred-Eskilstuna.

 

Målet är att gemensamt ta fram produkter som passar den rekreationscyklande besökaren. För att få mer kunskap och feedback på produkterna kommer det göras produkttest av just den utvalda målgruppen för rekreationscykling. Allt detta för att i slutändan få fram produkter som är attraktiva för målgruppen. Genom dessa produkttest är målsättningen att den kunskap som byggs upp ska kunna användas för att utveckla fler affärsmässiga och hållbara produkter utmed Näckrosledens övriga etapper.

 

Vill du veta mer om projektet? Kontakta Henrik Steberg

 

 

Projektet finansieras av: