Slottsprofilen med profilerande teman

Sörmland har en skatt i sina många slott och herresäten och en möjlighet att ta en position som Sveriges främsta slottsdestination. Men Sörmland är så mycket mer än slott. För att komplettera och förstärka slottspositionen har processen resulterat i att Sörmland ska fokusera på erbjudanden och upplevelser i fyra profilerande teman.

 

Valet av slotten som dragare och utformningen av teman har växt fram ur ett flertal workshops under 2012-2013 samt därefter genom marknadsval, där företagen med stöd av destinationscoacher i alla nio kommuner har arbetat med två huvudfrågeställningar;

”Hur bedömer vi regionens attraktionskraft idag – vilka är de viktigaste anledningarna för att resa hit?”

”Hur kan vi tillsammans utveckla destinationens attraktionskraft? Vad vill vi att destinationen ska stå för? Vilka erbjudanden bör vi fokusera på?”

Jakt & Vilt. Sörmland erbjuder jakt och fiske i många olika former. För den som inte jagar finns möjligheter att uppleva naturen och det vilda djurlivet, alltifrån att spana på kronhjortar i gryningen till att uppleva en sälsafari i skärgården.

Kultur & Historia. I Sörmland finns mycket för den kultur- och historieintresserade; Sverige under stormaktstiden, militärhistoria och allt det som slotten kan berätta. För den utländske besökaren är våra svenska högtider – lucia, jul, midsommar – exotiska upplevelser.

Friluftsliv & Rekreation. Sörmland erbjuder fantastiska möjligheter till olika friluftsaktiviteter. Skärgården och ett tusental insjöar och vattendrag tillsammans med Sörmlandsleden och Näckrosleden ger varierade möjligheter till paddla, fiska, bada, vandra och cykla.

Matupplevelser. Idag är matupplevelser en viktig reseanledning för många människor. Sörmland har mycket att erbjuda i form av fantastiska viltprodukter och andra lokala specialiteter. För matupplevelsen är miljön och delaktigheten minst lika viktig: Gourmetmåltider på slott, att laga måltiden tillsammans med proffskockar, eller runt en lägereld i det vilda.