Produktidé

Har du en spännande produktidé kontakta oss på STUA så diskuterar vi framtida möjligheter.

Skicka in din produktidé via formuläret eller kontakta Henrik Steberg på henrik@stua.se

 

Gå gärna på i facebookgruppen Product to market för att diskutera och få inspiration inför framtiden.