En viktig fråga för framgångsrik destinationsutveckling

Besöksnäringen är en tillväxtnäring, som skapar förutsättningar för tillväxt även för andra branscher. En viktig del i destinationsutvecklingen är att fördubbla turismomsättningen. Det kan man göra genom att utveckla det som redan finns i området, men också genom att tänka långsiktigt, mot 2030 eller 2040.

Hur vill vi att turismen ska utvecklas? Vad saknas idag? Vad är drömbilden om 20 år? Om flera kommuner redan nu planerar in t.ex. hotell, ställplatser m.m., kan de aktivt söka efter aktörer, men framför allt bli mer attraktiva för intressenter som söker efter platser att etablera verksamhet på. Ska vi nå målen om ökade gästnätter och fördubblad turismomsättning måste turismfrågorna fortsatt vara en naturlig del i samhällsplaneringen. STUA arbetar aktivt med bl.a. Flens kommun för att tillföra ett gränsöverskridande större perspektiv och för att bistå med omvärldsbevakning i vad som efterfrågas framöver i form av t.ex. boenden och utbud av service. 

PERNILLA NORDSTRÖM - DESTINATIONSUTVECKLING, STUA Kontakta STUA för mer information: tel. 0155-22 27 70, mail: stua@stua.se