Turistisk översiktsplan

Med en turistisk översiktsplan kan kommuner underlätta och effektivisera tillståndsprövningar inom besöksnäringen.

Besöksnäringen har en stor betydelse för kommunernas utveckling och går hand i hand med samhällsplaneringen. Det är därför viktigt att lyfta fram frågor inom besöksnäringen så att de kan behandlas och bedömas tillsammans med andra intressen i översiktsplaneringen. Genom att kommunen arbetar fram en turistisk översiktsplan utreds allt från behov och förutsättningar till möjligheter och lokalisering av utvecklingsområden inom besöksnäringen. Detta skapar ett helhetsperspektiv som effektiviserar framtida tillståndsprövningar och inte minst vägleder och underlättar för besöksnäringens utveckling