Kontakt: stua@stua.se | 0155-222770

Svag krona ger positiv effekt för Sörmlands besöksnäring

Turismen är fortfarande inte helt återställd efter den kris som pandemin förde med sig. Restriktioner för människors rörlighet drabbade turismekonomin hårt, med allvarliga ekonomiska och sociala konsekvenser för företag och destinationer. Turismen återhämtade sig kraftigt under 2022, drivet av en uppdämd efterfrågan och upphävandet av reserestriktioner. Även inhemsk turism visade sig vara en viktig livlina för många jobb och företag under pandemin men förväntas återhämta sig till nivåer före pandemin under 2023.

Internationell turisms återhämtning är påbörjad där vi ser i Sörmland att internationella gästnätter ökade med 56% från 2021 och där Tyskland är fortsatt den största internationella marknaden. Den svaga kronan kan vara en anledning till att fler internationella besökare hittar till Sverige men även att svenskar väljer att semestra i Sverige i stället för att resa utomlands.

Sörmland 2022 (i jämförelse med 2021)

Gästnätterna (svenska och internationella totalt) har ökat mot 2021 med 12%, antal 1 111 416 st mot 988 624 st 2021.

Svenska gästnätterna har ökat med ca 8%, antal 971 611 st mot 896 661 st 2021.

Internationella gästnätterna har ökat med 56%, antal 124 593 st mot 79 650 st 2021.

Bilden beskriver antalet gästnätter per år i Sörmland
Bilden beskriver antalet gästnätter per anläggningstyp och år i Sörmland

Fördelning i anläggningstyp/boende totalt antal gästnätter

Fördelning i anläggningstyp/boende totalt antal gästnätter​

Fördelning i anläggningstyp/boende svenska gästnätter

Fördelning i anläggningstyp/boende svenska gästnätter

Internationella gästnätter 2022 i jämförelse med 2021

Av de internationella gästnätterna står Tyskland för 33% av det totala antalet internationella besökare som hittar till Sörmland. Tyskland har ökat med 59% eller 15 000 st jämfört med 2021. Camping är den mer populära boendeformen och därefter kommer hotell. Men en stor andel finns dessvärre även i begreppet sekretesskyddat = går inte att redovisa när de bor i en kommun där det är få anläggningar, av sekretesskäl.

De amerikanska gästnätterna är uteslutande i boendeformen hotell, och har ökat med 45% (antal 15 112 st mot 10 410 st år 2021).

Därefter kommer Sveriges nordiska grannar Norge, Finland och Danmark.

Bilden visar i ett diagram vilka utländska marknader som Sörmland har flest gästnätter från.

Sörmland 2022 i jämförelse med 2019 (innan pandemin)

2022 är det i, förutom USA, internationella närmarknader som ökat i antal, vilket med stor sannolikhet hänger ihop med pandemin och resebeteenden. Norge, Finland och Danmark ligger på topp 5 för Sörmland för 2022, men inte 2019, vilket tyder på Storbritannien och Kina inte har återhämtat sig lika snabbt som närmarknaderna.

Hotell ligger nu på en högre nivå som gästnätterna 2019, vilket är bra, då det spenderas mer pengar på de gästnätterna per natt. Här beror sannolikt utfallet i hotell på att vi svenskar har valt att bo mer på hotell i Sverige, än tidigare då vi rest utomlands vinter/vår mer, och det syns i statistiken.

Camping minskar och analysen är till stor del husbilsturism och icke mätbara ställplatser. Campingarna har tappat till förmån för ställplatser. I tidigare års siffror har siffror för camping i vissa fall rapporterats in senare, när det rört sig om dem som bor under en längre tid på camping och då redovisas efter säsong.

Bilden visar i ett diagram som jämför gästnätter från 2022 med 2019 i Sörmland.

Om statistiken

Tillväxtverket är ansvarig för inkvarteringsstatistiken som är en del av Sveriges officiella statistik.

Inkvarteringsstatistiken är en totalundersökning med svarsplikt för samtliga hotell, vandrarhem, camping, stugbyar samt kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter med minst fem rum eller nio bäddar. Inkvarteringsstatistiken produceras på Tillväxtverket med SCB som underleverantör.

Preliminär månadsstatistik publiceras drygt fyra veckor efter aktuell mätmånad. Slutlig statistik publiceras i april påföljande år. De preliminära månadstabellerna i statistikportalen uppdateras vid varje publiceringstillfälle fram till dess att slutlig statistik för det aktuella året publiceras.

Statistiken går att ta fram på kommunal nivå och per dag. På grund av sekretess kan dock vissa kommuner vara dolda och vissa värden på kommunnivå kan vara ihopslagna för att uppgifter från enskilda anläggningar inte ska röjas.

Fakta gästnätter

Gästnätter/övernattningar avser antal nätter en gäst har genererat på anläggningar som bedriver kommersiell övernattningsverksamhet i Sverige: hotell, stugbyar, vandrarhem, campingar och förmedlade privata stugor och lägenheter (exklusive Airbnb). Gästens hemland avser det land där gästen, oavsett medborgarskap, är stadigvarande bosatt i mer än 12 månader.

Statistiken går att ta fram på kommunal nivå och per dag. På grund av sekretess kan dock vissa kommuner och anläggningstyper (hotell, vandrarhem, m.fl.) vara dolda (sekretesskyddade) för att uppgifter från enskilda anläggningar inte ska röjas.

Fakta logiintäkter

Logiintäkter från anläggningar som bedriver kommersiell övernattningsverksamhet i Sverige: hotell, stugbyar, vandrarhem, campingar och förmedlade privata stugor och lägenheter (exklusive Airbnb). För hotell, vandrarhem och stugbyar redovisas intäkter totalt för uthyrning av rum exklusive moms och frukost. För förmedlade privata stugor och lägenheter redovisas intäkter inklusive bokningsavgift och avbeställningsskydd och exklusive moms. För camping redovisas total intäkt för samtliga uthyrda tomter, uthyrda stugor, övrigt boende samt sålda säsongsabonnemang. Inklusive el och exklusive moms.

Logiintäkter per belagt rum (Average room rate – ARR) är ett mått som används inom turism- och besöksnäringen för att mäta ekonomiska resultat. Måttet avser att mäta genomsnitt av rumsintäkter per sålt hotellrum.

Dela detta:

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin