Kontakt: stua@stua.se | 0155-222770

Think tank – En verktygslåda full av affärsutvecklande resurser inför framtiden

En av grundstenarna inom projektet var att under projektets första halvår utveckla en Think tank – det vill säga en verktygslåda som syftar till att främja affärsutvecklingen för företag inom eller med koppling till mötesindustrin, i Sörmland och Västmanland. Kairos Future som är ett av Sveriges mest etablerade framtidsanalysföretag har processlett detta arbete.

I denna Think tank finns resurser såsom trendbeskrivningar och innovationsmetoder, för att stärka företag ideras idéskapande och affärsutveckling genom olika metoder.

Think tankens material och resurser innehåller:

  • Trendkarta och motsvarande trendkortlek
  • Hållbarhetsaspekter sammanfattade i en kortlek
  • Fyra Hunting grounds särskilt framtagna för regionen
  • Metod för regionens aktörer att identifiera sina egna styrkor och tillgångar (KAN- metod)
  • Enkla kreativitetsmetoder för affärsutveckling med hjälp av ovan beskrivna material samt regionala aktörers egna insikter om kundbehov

Upptäck Think tanken här:

  • I dokumentet metoder beskrivs metoderna – Början på affärsutvecklingsresan startar där!

Bilden illustrerar övergripande vilka metoder, resurser och tillgångar som finns i ”verktygslådan för affärsutveckling”. 

Webbinarium med Kairos Future - Verktygslåda för affärsutveckling och innovation inom besöksnäringen

I videon nedan kan du ta del av det webbinarium som hölls med Kairos Future den 18 mars 2022. Här får du ta del av Think tankens innehåll och hur den kan användas i framtiden för exempelvis företagen inom era regioner. I denna Think tank finns resurser såsom trendbeskrivningar och innovationsmetoder, för att stärka branschen och företagen i deras affärsutveckling i våra regioner.

Webbinariet riktar sig främst till tjänstepersonal. 

Dela detta:

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin