Tillsammans skapar vi en kvalitativ vandringsdestination i Sörmland

I Sörmland finns fina möjligheter att vandra, både för den vane och för den ovane vandraren. Vandringsmöjligheterna som till stor del möjliggörs av föreningen Sörmlandsleden är en stark anledning till att många väljer att besöka Sörmland och utforska sörmländsk natur och kulturutbud. För boende i Sörmland är möjligheten att kunna gå på en tur i skogen en förmån som höjer livskvalitén och samtidigt bidrar till goda effekter på hälsan och välbefinnandet.

Sedan hösten 2022 har Stua, på uppdrag av region Sörmland, genom olika projektinsatser jobbat för att skapa en vandringsdestination som erbjuder en ännu bättre vandringsupplevelse för både besökare och boende i regionen. Alla sörmländska kommuner, region Sörmland, Länsstyrelsen i Sörmland och Sörmlandsleden har tillsammans diskuterat och gemensamt tagit fram en plan med olika kvalitetshöjande insatser man vill jobba vidare med.

Insatserna kan kopplas direkt till Nationella ramverket för vandringsleder (https://corporate.visitskane.com/sv/projekt/nationellt-ramverk-for-vandringsleder) och förväntas genomföras när en samordningsorganisation för vandringsleder är på plats under 2024.

Kommande arbete kommer därför fokusera på att utse lokala ledsamordnare samt förankringsarbete i respektive organisation som ska ingå i den regionala ledsamordningsorganisationen. 

Framtida insatser

I förlängningen vill man även titta vidare på bland annat:

  • Ta fram en plan för vilka leder som är/kan/bör tillgänglighets anpassas.
  • Satsa på fler ljudslingor, berättande medier eller motsvarande flersensorisk upplevelse som lotsar besökaren på ett lustfyllt sätt längs leden.
  • Informationssidor på webben ska finnas på minst svenska och engelska.
  • Inventera platser som skulle kunna fungera som Nav. I varje nav bör det finnas toalett, vatten, kollektivtrafiksanslutningar. Det är även positivt om det finns anslutningar till andra rekreationsleder.

 

Allt arbete har skett inom ramen för projektet ”Regional ledsamordning av vandringsleder” i Sörmland.

Framöver kommer vi fortsätta utforska den stora potential som finns i vandringssörmland och tillsammans med olika parter utföra det utvecklingsarbete som behövs för att skapa en vandringsdestination som står sig väl i konkurrensen!

Om projektet Regional ledsamordning av vandringsleder

Tydligare samordning kring lokala och regionala vandringsleder ska kvalitetssäkra Sörmland som vandringsdestination.

Projektet Regional ledsamordning av vandringsleder är en fortsättning på arbetet inom vandring och ledsamordning som pågick under hösten 2022. Projektet drivs med finansiering från Naturvårdsverket och har som mål att skapa bättre förutsättningar för samarbeten mellan privata, offentliga och ideella aktörer i Sörmland för att långsiktigt stärka regionen som vandringsdestination både för boende och besökare.

Dela detta:

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin