Kontakt: stua@stua.se | 0155-222770

Trender inom naturturism och dess betydelse för dig som företagare

Trender visar på förändringar i människors vardag och beteenden. De ger oss en bild av vad människor längtar efter och vilka konsekvenser som dessa förändringar får.

Nedan presenteras trender som vi ser har påverkan på vandringsturism och som är viktiga att ha i åtanke vid utveckling av hållbara produkter. Hur kan du ta vara på möjligheterna som trenderna pekar på?

Urbanisering och digitalisering

Turismen växer globalt och många trender pekar på att naturturismen är det segment som växer snabbast. Urbanisering och digitalisering är megatrender som påverkar samhället och människorna i stort och därmed även naturturismen.

Här finns stor möjlighet för naturturism eftersom det kan tillfredsställa behov som uppstår. Trenderna är relevanta eftersom naturen kan tillfredsställa behov som uppstår. Till exempel visar forskning att stressade storstadsbor ökar sitt välbefinnande när de söker sig till naturen för återhämtning.

Urbanisering – Allt fler människor bor och kommer att bo i städer. Dessa urbana människor präglas av likartade värderingar oavsett landsgränser.

Digitalisering – Det digitala är vardag. Mobiltelefonen har tagit över som huvudsaklig accesspunkt till internet, tjänsterna blir allt smartare och vi som användare ser gamla gränser suddas ut och en ny världsbild växa fram.

Tid och energi är de nya valutorna

Många människor klagar på att tiden inte räcker till, vardagen känns allt mer stressad vilket påverkar oss på alla fronter. Trenden innebär att vi blir allt mer måna om att maximera vad vi får ut av varje tidsenhet.

Ur ett vandringspersperktiv innebär detta ökade krav på erbjudandet av själva vandringsupplevelsen. Att möta denna trend kan också handla om att ge tydliga förslag på en vandringsleds bästa sträckor för familjer med småbarn, matintresse, historieintresse, rörelsebegränsningar eller intresse för flora och fauna.

Människor har inte tid att leta och behöver snabbt förstå ditt erbjudande.

Tryggare och bekvämare

Urbaniseringen är som tidigare nämnts ett globalt fenomen, och sedan 2008 lever en majoritet av världens befolkning i städer.

Men storstadsmänniskan är inte längre lika van att vistas i naturen och generellt har våra krav på service och bekvämlighet ökat.

Att vandra är för många ingen farofylld strapats men i en alltmer urbaniserad värld kan det för den naturovane, både från Sverige och utomlands, finnas ett behov av mer information och service. Även om du har en markerad led i närheten så komplettera med annan information för att “trygga” besökaren. Exempelvis en karta eller information om hur lång tid vandringen tar.

Digitalt? – Självklart!

En responsiv websida med aktuell, snygg och inspirerande, smart och lättillgänglig information är numera hygienfaktor. Att kunna boka och betala online är ett allt viktigare krav.

Hög servicegrad och informationstillgång måste återspeglas också i de digitala kanalerna.

Längtan efter genuint och äkta

Världen översvämmas av reklam, information och budskap ofta med en strävan att vilja påverka människor i olika riktningar. Ibland älskar vi den här världen, men samtidigt ökar längtan efter det riktigt äkta och genuina.

Att ta del av lokal kultur och närodlad mat längs med vandringsleden kan vara ett sätt att förhöja och stärka vandringsupplevelsen för såväl svenska som internationella besökare. En utmaning är att se det unikt svenska genom resenärens ögon och på så vis hitta det som kan locka till ett besök.

Med puls över stock och sten

Intresset för träning och motion har tagit rejäl fart. Många söker fysisk träning som kompensation för stillasittande kontorsarbete. För vandringsleder kan man tänka sig flera möjliga kundgrupper inom området motion.

Vältränade som vill avverka leden/delar av leden i språngmarsch och otränade/ äldre som vill vandra men inte klarar fjällstrapatsen till exempel.

Fokus på hjärnans prestationsförmåga

Allt fler människor inser att inte bara kroppen behöver vara i form utan även hjärnan. Hjärnan behöver tränas och återhämta sig, precis som övriga kroppen behöver återhämta sig efter kroppsligt arbete.

Forskning visar att just vistelsen i naturen är extremt viktig både för hjärnans återhämtning och för kreativitet.

För dig som företagare kan detta innebära mer lyxiga och skräddarsydda reseupplevelser, skapade för att hjälpa kunden på sin resa mot självförverkligande. Exempelvis genom yoga i naturen eller genom att kunden får nya färdigheter på resmålet som exempelvis fiske och matlagning.

Dela detta:

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin