Turism och besöksnäring efter coronapandemin

Tillväxtverket har tagit fram en nuläges- och scenarioanalys som visar effekter på turism och besöksnäring tillsammans med rekommendationer för det fortsatta arbetet.

Coronakrisen har drabbat besöksnäringen både internationellt och nationellt.

Tillväxtverket visar både möjligheter och hot för besöksnäringen efter Corona i publikationens scenarioanalys.

Dela detta:

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin