Turismens utveckling efter pandemin – en omvärldsspaning

Turismindustrin är en av de branscher som har drabbats särskilt hårt under coronapandemin. I Sörmland tappade företagen och aktörerna 26% (SCB) av omsättningen under coronapandemin. Tack vare en snabb mobilisering kring stödinsatser så har många företag i länet klarat sig undan från konkurs och nedläggning. En snabb omställning hos många av företagen har bidragit till den låga andelen konkurser.

Under perioden januari-juli 2022 har svensk turism kommit igång och besökarantalet ligger i stort sett på samma nivå som 2019. Men coronapandemin har fått olika konsekvenser på resandet, och framåt väntar andra utmaningar, som kan hindra en fortsatt återhämtning för turismindustrins företag och aktörer.

Under ett webbinarium i mitten på september 2022 samlade Tillväxtverket representanter från Visita, Visit Sweden och näringsliv för att diskutera hur framtiden och trender ser ut.

Vid dagen framkom det att även om vi fortsatt haft en svemester-trend, så vet vi inte hur den håller i sig under 2023. De svenska besökarna kan återgå till resebeteenden från innan pandemin och resa utomlands i allt större utsträckning. För att fullt ut kunna återhämta svensk turismindustri krävs även att de internationella besökarna återvänder, då de svenska besökarna inte kan väga upp den starka konsumtion som internationella besökare bidrar med.

En stor skillnad mot andra branscher och industrier är att i turismindustrin är försäljningen omedelbar, och den försäljning som man gick miste om under coronapandemin går inte att ta igen. Första halvåret 2022 har turismindustrin haft en bra återhämtning och efterfrågan hos företagen har ökat. Men det finns en stor oro inför hösten med ökat antal utmaningar mot konsumtionen, samtidigt som det finns stora möjligheter i nya resebeteenden.

Utmaningar på kort sikt:

 • Kriget i Ukraina som påverkar livsmedelspriser, energipriser.
 • Politisk förändring.
 • Ökade kostnader för energi och råvaror.
 • Inflation.
 • Hushållen har försämrad köpkraft.
 • Kompetensförsörjning.
 • Färre arbetsresor och affärsresor.
 • Ett minskat internationellt resande.

Möjligheter på längre sikt:

 • Bokningsbeteendet har förändrats och besökare vill ha en ökad säkerhet och bra villkor vid bokning och avbokning.
 • Att resa tillsammans med familj och vänner och att känna samhörighet har blivit viktigare och behöver mötas upp med anpassade paketerade upplevelser.
 • Att fortsätta utveckla digitalisering i företag samt att sälja upplevelser online är ännu viktigare nu för att locka fler kunder.
 • För att nå en internationell målgrupp, som lyfts som viktig för att fortsätta återhämtningen, behövs en annan paketering och att synas där en internationell kund bokar.

Fem saker som du som företagare kan göra här och nu:

 1. Se över vilka nya produkter/tjänster som du kan erbjuda på kort sikt, vad är det som din målgrupp vill konsumera/uppleva?
 2. Ta fram en likviditetsbudget – få koll på hur kassaflödet ser ut. 
 3. Ta hjälp av din bank, revisor och redovisningsbyrå – få koll på läget!
 4. Ta hjälp av en HR-byrå – hur ska jag göra om företaget behöver permittera och/eller säga upp personal?
 5. Se över dina fasta och löpande kostnader – Se över dina avtal, tag kontakt med dina leverantörer/grossister, ta hjälp av en energirådgivare.
Det är många utmaningar som du som företagare och aktör står inför. Men du är inte ensamma i detta – det finns råd och stöd att få i denna utmanande tid. Sebastian och Torbjörn på Sörmlands Företagslots & Rådgivning finns tillgängliga för att hjälpa dig.
Tveka inte att ta kontakt med företagslots och rådgivare!

0155-220 800 – radgivning@stua.se – sormland.info

Dela detta:

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin