Turistisk översiktsplan: en viktig fråga

Turistisk översiktsplan

Med en turistisk översiktsplan kan kommuner underlätta och effektivisera tillståndsprövningar inom besöksnäringen.​

Besöksnäringen har en stor betydelse för kommunernas utveckling och går hand i hand med samhällsplaneringen. Det är därför viktigt att lyfta fram frågor inom besöksnäringen så att de kan behandlas och bedömas tillsammans med andra intressen i översiktsplaneringen.

 Genom att kommunen arbetar fram en turistisk översiktsplan utreds allt från behov och förutsättningar till möjligheter och lokalisering av utvecklingsområden inom besöksnäringen. Detta skapar ett helhetsperspektiv som effektiviserar framtida tillståndsprövningar och inte minst vägleder och underlättar för besöksnäringens utveckling.

En viktig fråga för framgångsrik destinationsutveckling

Besöksnäringen är en tillväxtnäring, som skapar förutsättningar för tillväxt även för andra branscher. En viktig del i destinationsutvecklingen är att fördubbla turismomsättningen. Det kan man göra genom att utveckla det som redan finns i området, men också genom att tänka långsiktigt, mot 2030 eller 2040.

 

Hur vill vi att turismen ska utvecklas? Vad saknas idag? Vad är drömbilden om 20 år? Om flera kommuner redan nu planerar in t.ex. hotell, ställplatser m.m., kan de aktivt söka efter aktörer, men framför allt bli mer attraktiva för intressenter som söker efter platser att etablera verksamhet på. Ska vi nå målen om ökade gästnätter och fördubblad turismomsättning måste turismfrågorna fortsatt vara en naturlig del i samhällsplaneringen. STUA arbetar aktivt med bl.a. Flens kommun för att tillföra ett gränsöverskridande större perspektiv och för att bistå med omvärldsbevakning i vad som efterfrågas framöver i form av t.ex. boenden och utbud av service.

För mer information kontakta För mer information kontakta Stua
stua@stua.se
0155-222770  

Dela detta:

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin