Sörmlands företagslots – en väg in för dig som företagare

Utökade möjligheter för företag att få skatteanstånd

Hög inflation och förändrade förutsättningar på energimarknaden med höjda energipriser kan leda till likviditetsproblem för företag som i grunden är sunda och livskraftiga. Därför föreslår regeringen en utökning av möjligheterna för företag att skjuta upp skatteinbetalning.

Regeringen föreslår att förlänga möjligheten för företag att få tillfälliga skatteanstånd från 12 februari till 12 september 2023, samt öka antalet anståndsmånader från nio till tolv. Syftet är att ge företag ännu större möjligheter att komma igenom en tillfällig, svår period med likviditetsbrist.

Utökningen innebär bland annat att den bortre tidsgränsen för anstånden flyttas från 12 februari till 12 september 2023. Dessutom ska uppehåll för preliminärskatt på lön och arbetsgivaravgifter kunna beviljas för högst tolv månader, i stället för de nio månader som gäller i dag. Detsamma gäller moms för företag som redovisar moms månads- eller kvartalsvis. Företag som redovisar moms årsvis får även i fortsättningen skjuta upp två års moms. Det föreslås även att anstånd ska kunna beviljas för redovisningsperioder som inföll under april–juni 2022.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 13 februari 2023.

Det är också viktigt att komma ihåg att skatteanstånd inte innebär att skatterna försvinner helt och hållet, utan att de bara får betalas senare än vad som ursprungligen var tänkt. Företaget kommer fortfarande att behöva betala ränta på skattebeloppet under tiden som anståndet gäller.

Detta ligger nu som förslag hos regeringen, den 13 februari kommer vi veta exakt vad som gäller om förslaget träder i kraft. 

Behöver du hjälp att förstå vad förlängningen av skatteanståndet innebär för dig?
Ta kontakt med företagslots och rådgivare

0155-220 800 – radgivning@stua.se – sormland.info

Dela detta:

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin
Finansieras av