Turismindustrins utveckling i Sörmland januari – juli 2023

Läget för turismindustrin ser positivt ur enligt siffror från Tillväxtverket och enligt den rundringning som gjorts av Stua bland Sörmlands besöksnäringsföretag. Stua har under juni-augusti kontaktat och besökt företag runt om i Sörmland för att ta temperaturen på näringen.

De totala gästnätterna i Sörmland januari – juli har ökat med 6,6% sedan 2022. Totala logiintäkter har ökat med 12,6% i Sörmland. Enligt Sarah Lagerbäck VD Hotell Statt i Katrineholm började 2023 mycket starkare än 2022, vilket var en stor del av deras ökade beläggningsgrad första halvåret. 

”Vi såg under våren glädjande mer övernattande konferensgäster på anläggningen. Det är även satsningar i Katrineholm på olika byggen och produktioner som gör att vi får hotellgäster som stannar under längre perioder” säger Sarah Lagerbäck.

Läs mer om sommarens trender 

Sörmland januari-juli 2023(i jämförelse med 2022)

Gästnätterna (svenska och utländska totalt) har ökat mot 2022 med 6,6 %, antal 705 563 st mot 661 742 st 2022.

Svenska gästnätterna har ökat med ca 5,5%, antal 607 562 st mot 576 092 st 2022.

Utländska gästnätterna har ökat med 1,2%, antal 71 764 st mot 70 883 st 2022.

Fördelning i anläggningstyp/boende totalt antal gästnätter

Fördelning i anläggningstyp/boende svenska gästnätter

Internationella gästnätter 2023 i jämförelse med 2022

Av de internationella gästnätterna står Tyskland för 30% av de totala utländska gästnätterna men har minskat med -5,2% mot föregående år. Camping är den mer populära boendeformen och därefter kommer hotell. Men en stor andel finns dessvärre även i begreppet sekretesskyddat = går inte att redovisa när de bor i en kommun där det är få anläggningar, av sekretesskäl.

De amerikanska gästnätterna är uteslutande i boendeformen hotell, och har ökat med 4,4% (antal 9 530 st mot 9 160 st år 2022).

Därefter kommer Norge, Finland och Danmark. Danmark har ökat 21,3% (antal 4 494 st mot 3 704 st år 2022).

Logiintäkter januari – juli 2023 i jämförelse med 2022

De totala logiintäkterna i Sörmland har ökat med ca 36 miljoner kr, 12,6% jämfört med samma period 2022.  

Utvecklingen för logiintäkter per disponibelt rum (Revenue per available room – RevPAR) jämfört med samma period 2022 är 51 kr per disponibelt rum en ökning 12,2%. Utvecklingen jämfört med år 2022 är 29 kr per belagt rum och är en ökning med 3%. Kostnadsläget och efterfrågan från olika målgrupper kan påverka en ökad total logiintäkt för Sörmlands del. Även om näringen menar på ett positivt första halvår så märks en minskning i bokningsläget mot föregående år.

Sörmland januari-juli 2023 i jämförelse med 2019 (innan pandemin)

Gästnätter januari-juli 2019 var det fler långväga resenärer från USA och Kina jämfört med 2023. Topp fem utländska besökare 2019 Tyskland, Kina, USA, Norge, Storbritannien, jämfört med 2023 Tyskland, USA, Norge, Finland, Danmark. Fler besökare från närområdet hittar till Sörmland medan de långväga tar längre tid för återhämtning. Även Tyskland har minskat antalet gästnätter i Sörmland under den här perioden med -35%.

Under perioden har gästnätter på hotell har ökat med 9,4%, medan vandrarhem och campingar minskar.

Camping minskar och analysen är till stor del husbilsturism och icke mätbara ställplatser. Campingarna har tappat till förmån för ställplatser. 

I tidigare års siffror har siffror för camping i vissa fall rapporterats in senare, när det rört sig om dem som bor under en längre tid på camping och då redovisas efter säsong.

Om statistiken

Tillväxtverket är ansvarig för inkvarteringsstatistiken som är en del av Sveriges officiella statistik.

Inkvarteringsstatistiken är en totalundersökning med svarsplikt för samtliga hotell, vandrarhem, camping, stugbyar samt kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter med minst fem rum eller nio bäddar. Inkvarteringsstatistiken produceras på Tillväxtverket med SCB som underleverantör.

Preliminär månadsstatistik publiceras drygt fyra veckor efter aktuell mätmånad. Slutlig statistik publiceras i april påföljande år. De preliminära månadstabellerna i statistikportalen uppdateras vid varje publiceringstillfälle fram till dess att slutlig statistik för det aktuella året publiceras.

Statistiken går att ta fram på kommunal nivå och per dag. På grund av sekretess kan dock vissa kommuner vara dolda och vissa värden på kommunnivå kan vara ihopslagna för att uppgifter från enskilda anläggningar inte ska röjas.

Fakta gästnätter

Gästnätter/övernattningar avser antal nätter en gäst har genererat på anläggningar som bedriver kommersiell övernattningsverksamhet i Sverige: hotell, stugbyar, vandrarhem, campingar och förmedlade privata stugor och lägenheter (exklusive Airbnb). Gästens hemland avser det land där gästen, oavsett medborgarskap, är stadigvarande bosatt i mer än 12 månader.

Statistiken går att ta fram på kommunal nivå och per dag. På grund av sekretess kan dock vissa kommuner och anläggningstyper (hotell, vandrarhem, m.fl.) vara dolda (sekretesskyddade) för att uppgifter från enskilda anläggningar inte ska röjas.

Fakta logiintäkter

Logiintäkter från anläggningar som bedriver kommersiell övernattningsverksamhet i Sverige: hotell, stugbyar, vandrarhem, campingar och förmedlade privata stugor och lägenheter (exklusive Airbnb). För hotell, vandrarhem och stugbyar redovisas intäkter totalt för uthyrning av rum exklusive moms och frukost. För förmedlade privata stugor och lägenheter redovisas intäkter inklusive bokningsavgift och avbeställningsskydd och exklusive moms. För camping redovisas total intäkt för samtliga uthyrda tomter, uthyrda stugor, övrigt boende samt sålda säsongsabonnemang. Inklusive el och exklusive moms.

Logiintäkter per belagt rum (Average room rate – ARR) är ett mått som används inom turism- och besöksnäringen för att mäta ekonomiska resultat. Måttet avser att mäta genomsnitt av rumsintäkter per sålt hotellrum.

Dela detta:

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin