Vandringsprofiler

När vi vet vem vi riktar oss till och anpassar oss efter kundens drivkrafter och behov kan vi få fram spetsigare produkter och mer träffsäker kommunikation.

Genom att tänka utifrån profiler kan vi dessutom undvika att hamna i fällan att utgå från oss själva när vi utvecklar produkter. Viktigt att tänka på är att den moderna människan sällan är konsekvent i sitt beteende. Vi är alla mer eller mindre ”homo zappiens” då vi zappar mellan olika beteende beroende på situation, lust och sällskap. Människors resemotiv och preferenser när det gäller vandring tar sig olika uttryck och kan vara högst situationsberoende. En och samma person kan därför platsa inom flera olika av de vandringsprofiler vi beskriver nedan.

De valda profilerna vi lyfter fram är:

Flanören

Vagabonden

Trekkern

Novisen

Vandraren med barn

Trekkern

Trekkern intresserar sig för lite mer avancerad vandring.

 • Trekkern vandrar i flera dagar i kuperad, avancerad terräng och kräver hög standard på vandringsupplevelsen
 • Trekkern övernattar längs leden, gärna i tält eller vindskydd för bäst naturupplevelse och avskildhet
 • Trekkern lägger troligen minst lika mycket vikt vid sin utrustning som på måltider och upplevelser klarar sig själv och söker framförallt en bra livsmedelsaffär i början av ledsträckningen och vattenkällor längs leden
 • Trekkern söker sig sannolikt oftast till mer utmanande områden om inte sällskapet kräver bekvämare alternativ

Novisen

Novisen utmärker sig eftersom det inte finns någon större erfarenhet av att vandra. Men naturen som drivkraft finns där och det kan vara just möjligheten till orörd natur och lugn och ro som lockar Novisen ut på vandringsleden.

 • Novisen är ovan att vistas i naturen men är ändå nyfiken. Nyfikenheten kan bestå av att utforska landskapet i samband med att man uppsöker en bod med fin keramik man läst om eller när man beger sig till tillverkaren för utsökt äppelmust
 • Novisen beskriver sig inte som en vandrare mer än att man promenerar några kilometer längs med stranden eller mellan byarna

Vandrare med barn

Den här gruppen sätter barnens upplevelser i första hand.

 • Vandraren med barn vill komma ut och uppleva naturen samtidigt som det också ska vara roligt och enkelt för barnen
 • Vandraren med barn attraheras av enklare aktiviteter som att plocka svamp, blåbär eller kottar
 • Vandraren med barn kan lockas av en tävling som livar upp vandringen, t.ex troll att räkna på vägen
 • Vandraren med barn kan uppskatta delsträckor med tillgänglighet till glass och fika. Föräldrarna behöver i många fall hjälp att hitta aktiviteter framförallt om de själva inte är så vana naturvandrare. Konkurrens finns ju i mängder till exempel i form av datorer, dataspel och tv

Checklistor: Att tänka på när du ska arrangera vandringar

Tänk på att tillgodose vandrarens specifika behov. Det kan röra sig om exempelvis:

 • Kunna torka och tvätta smutsiga och blöta kläder
 • Förvara packning
 • Få sitt bagage transporterat till nästa boende
 • Möjlighet till att få nerpackad matsäck
 • Köpa gas eller bränsle till friluftskök Detta är bara några exempel men försök tänka utifrån vandraren perspektiv eller ännu hellre fråga dina kunder!

Om du ska erbjuda vandringar så tänk på att ha en försäkring som täcker. Du kan inte friskriva dig från ditt ansvar genom uttrycket ”deltagande sker på egen risk”. Du ska lämna sådan säkerhetsinformation som behövs för att kunden ska kunna bedöma riskerna och skydda sig mot dessa.

Konsumenten har ett ansvar att bedöma sin egen förmåga att delta och följa de säkerhetsrutiner som finns. Beskriv vandringen så tydligt som möjligt så kunden kan skapa en bild om den passar just henne. Tänk på att ha nödvändiga tillstånd och resegaranti när du erbjuder sammansatta produkter.

Frågor som är bra att ställa dig själv när du beskriver vandringen:

 • För vem är vandringen lämplig?
 • Hur ansträngande är den?
 • Passar den för barn?
 • Vilka förkunskaper och utrustning behövs? Tänk på att du kan hyra ut utrustning eller låta det ingå i paketet.
 • Hur lång är vandringen?
 • Vad kommer vandrarna känna och uppleva under vandringen?
 • Vad gör du eller kunden om det händer något?
 • Hur och var kan man avbryta vandringen?
 • Vem kan och bär med sig första hjälpen?
 • Hur kan kunden komma i kontakt med dig?
 • Vem vill kunden att du kontaktar om det händer något?

Dela detta:

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin