Kontakt: stua@stua.se | 0155-222770

Visit Sweden – Varumärket och berättelsen om resmålet Sverige samt planer för 2022!

Visit Sweden - Varumärket och berättelsen om resmålet Sverige samt planer för 2022!

Destinationsutveckling-teamet närvarade på Visit Swedens webbinarium som hade tema: Varumärket och berättelsen om resmålet Sverige samt planer för 2022. 

Under webbinariet presenterade Visit Sweden den nya varumärkesstrategin för resmålet Sverige som berättar om hur vi tillsammans kan arbeta mot ett mer medvetet resande. Avsikten är att den ska bli ett användbart verktyg i vår vardag för att positionera Sverige. 

De berättade också vad internationell media säger om resmålet Sverige. Hur 2021 gick och vilka mediatrender de ser 2022. Svemester-satsningens första år summerades och vi Visit Sweden berättade vidare om planerna för 2022. Dessutom gick de också igenom de första insikterna från den pinfärska målgruppsanalys som genomfördes under november och december.

Några punkter, tankar och spaningar som vi tar med oss är att

  • Världen nu öppnar upp, vilket innebär stor konkurrens länder emellan. Det finns flera länder som har stora budgets för marknadsföring och de syns flitigt med annonserat innehåll.
  • Företag har nya högre krav på hållbarhet nu, både rent lagligt men även från konsumenterna. Att arbeta med hållbarhet är detsamma som att framtidssäkra sin utveckling.

Varumärket

Visit Sweden presenterade också den nya varumärkesstrategin. Där de sett till vad Sverige som helhet har att erbjuda – en gemensam väg framåt. Sverige är ett land stora skillnader i natur och landskap. Men man kan fortfarande samlas kring en gemensam självbild och riktning.

Riktningen -> Tillsammans mot ett mer medvetet resande.

”Turism berikar människors liv på otroligt många olika sätt” – Nils Persson, Head of Digital hos Visit Sweden

Det är viktigt att besöksnäringen och intressenter inom besöksnäringen arbetar för att guida besökaren att semestra hållbart. Så hur gör vi det?

  • Få gästen att stanna längre. Utveckla platser med spännande utbud och aktiviteter som lockar gästen att stanna längre.
  • Utbilda gästen och guida dem att dem att välja rätt. Informera och kommunicera hur de gör hållbara val och hur man vill att de ska bete sig på platsen.
  • Man bryr sig mer om en plats man sett och förstår. Det gör att man vill skydda djur och natur.

”Vi stället krav på besökaren, dom ska bidra till hållbarheten” – Annika Fredriksson, VD Swedish Lapland Visitors Board

Varumärkesplattformen är framtagen för att beskriva en gemensam riktigt för att positionera Sverige som resmål, läs mer här -> https://corporate.visitsweden.com/kunskap/varumarket-sverige/

Källa: Visit Sweden

Målgruppen

Den nyfikna upptäckaren är en målgrupp som Visit Sweden har identifierat och inriktar sin marknadsföring mot. När de pratar om nyfikna upptäckare så är det alla som vill uppleva och lära känna Sverige på ett djupare plan. Från när eller fjärran spelar ingen roll, nyfikenheten är det som förenar dem.

Läs mer om målgruppen här -> https://corporate.visitsweden.com/kunskap/malgrupp/den-nyfikna-upptackaren/

Internationella resetrender

Bildspelet visar teman som fått genomslag under pandemin, resetrender och teman för 2022 och viktiga saker att tänka på när man som företag tar emot internationella pressresor. 

Föregående bild
Nästa bild

Källa: Visit Sweden